Forløb i grundskoler: Sund digital trivsel

Er du lærer, kan du booke et gratis forløb for elever og forældre i 0.-4.klasse. Forløbet ’Sund digital trivsel’ består af oplæg og øvelser for elever og forældre.

Digitale enheder er tidligt en del af mange børns liv. Hvis du som lærer ønsker at understøtte en god dialog med elever og forældre om trivsel og gode digitale vaner, kan du booke Københavns Kommunes forløb ’Sund digital trivsel’. Forløbet støtter elever og forældre i digitale vaner, som skaber balance i elevernes hverdag og fremmer mental sundhed og gode klassefællesskaber uden mobning.  

’Sund digital trivsel’ er et klassebaseret forløb og består af oplæg og øvelser for elever og forældre i 0.-4. klasse. Oplæg og øvelser tilpasses elevernes alder og tager højde for elevernes forskellige erfaringer i forhold til det digitale.  

Beskrivelse af forløbet 

Forløbet ’Sund digital trivsel’ består af:  

  • Et dialogmøde med eleverne. Varighed 1-1½ time eller 1-2 lektioner (kan aftales). 
  • Et dialogmøde med forældrene. Varighed 1½-2 timer (kan aftales).  

Dialogmødet med eleverne giver eleverne konkret viden om trivsel, herunder hvorfor det er godt at bruge sin tid på andet end skærm. Mødet vil også sætte fokus på betydningen af god og tilstrækkelig søvn. For de ældre elever vil mødet også handle om, hvordan man er en god ven på de digitale medier.  

Dialogmødet med forældrene fremmer en god dialog imellem børn og forældre og imellem forældrene i klassen om børnenes trivsel og brug af digitale enheder.  

Forældrene får desuden konkrete anbefalinger til, hvad de kan gøre for at sikre gode rammer for deres barns brug af skærme. Som lærer kan du bruge dialogmødet til at fremme forældresamarbejdet om trivslen i klassen og forebygge digital mobning.